Nami sanati logo
search-close

فروشگاه آنلاین نامی صنعتی

نقطه آغاز، شروع یک حرکت برای ثبت روایح، روایح خاطرات و اتفاق های زندگی من…
سفرها و رایحه‌های شهر هایی که هر کدام یک زندگی هر چند کوتاه ولی تاثیرگذار در زندگی من بودند.
خلق چند رایحه شروعی بود برای تغییر، تغییر خاطرات رایحه ها از زندگی من به زندگی هایی دیگر، به اتفاق هایی دیگر…
یادگاری از گذشته برای آینده..
نامی صنعتی.

© 1402 تمامی حقوق متعلق به عطر‌سازی نامی صنعتی است.